ИЗВЕШТАЈ

Национални конгрес о трговини људима „Не у мојој смени“
23 - 25. априла 2021.

Када говоримо о трговини људима, говоримо о најгрубљем кршењу људских права и проблему који погађа сва друштва. Баш зато смо се кроз пројекат „Не у мојој смени“ и истоимени конгрес обраћали директно младима и организацијама које раде са младима. Верујемо да је важно да се сви информишемо и едукујемо о овој теми.

Конгрес је одржан онлајн на стриминг платформи и трајао је три дана од 23. до 25. априла 2021. године, током којих су у шест сати едукативног програма обрађене следеће теме:Национални конгрес о трговини људима “Не у мојој смени” званично су отвориле:

На Конгресу је учествовало 11 говорника/ца:

Конгрес је пратило више од 150 учесника/ца из омладинских организација, организација за младе, представника/ца система образовања, социјалне заштите, медија, као и самих младих људи.

Релевантност одабраних тема које су обрађене на Конгресу учесници/це у евалуацијама оценили су оценом 4,84. На питање како би оценили унапређење свог знања о трговини људима током Конгреса учесници/це оценили су оценом 4,53. Говорници/це Конгреса и њихово представљање теме трговине људима учесници/це оценили су оценом 4,73. Стрим платформа на којој је одржан Конгрес оцењена је са 4,71, док је целокупна организација оцењена са 4,73 од максимално 5.

Препорука учесника/ца било је много од којих већина наглашава да је потребно више оваквих обука, посебно за младе и у медијима које прате млади. Учесници/це су истакли да је потребно више пажње обратити на мале средине, и едуковати што више пре свега сарадника, али и становника, деце, родитеља и наставника на ову тему. Препорука је и да би било добро представити постојеће превентивне програме и разменити идеје о унапређењу превенције, поготово ако се узму у обзир економске последице пандемије.


УЧЕСНИЦИ/ЦЕ РЕКЛИ СУ О КОНГРЕСУ
на питање које су добре стране и шта је на њих оставило највећи утисакМожда ова три дана нису много, али смо заједно са нашим учесницима/ца и говорнцама/цама направили велики корак ка унапређењу простора и могућности за борбу против трговине људима, посебно у раду са младима.

Нашим активностима у оквиру пројекта „Не у мојој смени“ није овде крај. Сви учесници/це конгреса добиће у наредном периоду МАПУ која ће садржати контакте и основне описе активности и услуга свих оних актера који су укључени у спречавање трговине људима како би знали коме могу да се обратите за помоћ, едукацију, информације и сл. Током лета организоваћемо РАДИОНИЦЕ, а на јесен КАМПАЊУ на друштвеним мрежама о трговини људима намењену младима. Прукупљени видео едукативни садржај у наредном периоду биће путем интернета стављен на располагање свима који су заинтересовани да га погледају.

Национални конгрес о трговини људима под називом „Не у мојој смени“ реализован је у оквиру исотименог пројекта који реализује Фестивал еколошког позоришта за децу и младе у сарадњи са Удружењем „Слобода нема Цену“ и Кино Клуб Нови Сад у оквиру активности јачања капацитета и способности локалних организација цивилног друштва за спречавање и борбу против трговине људима, које спроводи НВО АСТРА у склопу пројекта „Унапређење простора и могућности за борбу против трговине људима“, подржаног од стране Европске уније.